Mestská časť Čunovo je pohraničná pravobrežná časť Bratislavy, ktorá bola ku Slovensku pripojená spolu s Jarovcami a Rusovcami podľa Parížskej dohody pričlenená k Československu v roku 1945. Dovtedy patrila Maďarsku. V roku 1972 bolo Čunovo pripojené k Bratislave. V katastri sa nachádza v rámci vodného diela na Dunaji moderný areál vodných športov. V Čunove sa nachádzajú vodné štrkoviská, ktoré sú vo vysokom stupni ochrany vôd. Na okolí je zachovaný lužný les. V Čunove žije 911 obyvateľov, z ktorých sa časť hlási k chorvátskej národnosti


starostka Gabriela Ferenčáková


Starostkou mestskej časti je od roku 2006 Gabriela Ferenčáková