Obec leží v nadmorskej výške 145 metrov na juhozápade Záhorskej nížiny pri ľavom brehu rieky Morava 30 km od Bratislavy. Pri rieke sa nachádzajú zachované lúžné lesy. V chotári obce sa ťaží zemný plyn. Popri rieke Morava vedie známa cykloturistická trasa. Obec sa spočiatku spomína pod názvom Znoyssa. Neskô sa volala Hochsteten, Hochštetno. V súčasnosti v obci žije 1920 obyvateľov


starosta I.Klas

Starostom obce je Ivan Klas, ktorý je zároveň podpredsedom mikroregiónu Borina, ktorý má nadviazanú úzku cezhraničnú spoluprácu s rakúskym mikroregionom Marchegg
Obec, jej súčasný život nám predstaví samotný starosta
Najprv niečo o sebe
Som rodák z obce. Svoju Vysokú poznám dôverne. Od 29.3.1979 tu robím richtára. Len minulé funkčné obdobie som mal pauzu, bol som živnostníkom, a od decembra 2002 som strarostom obce opäť. Mám 50 rokov, dvoch synov a dve dcéry dvojičky. Živo sa zaujímam o športové dianie. Som podpredsedom ObFZ Bratislava - vidiek, členom revíznej komisie SFZ, zakladajúcim členom a manažérom ženského klubu vo Vysokej Fiškálky, som členom poľovníckeho zväzu.
Rozvoj obce, možnost kúpy obecných pozemkov na výstavbu nových domov
Ešte aj v päťdesiatych rokoch minulého storočia pred vybudovaním železnej opony bol v obci čulý spoločenský ruch, na naše akcie chodili ľudia
z Rakúska či okolitých záhoráckych obcí. Keď som prišiel do funkcie, obec patrila medzi zánikové, podarilo sa nám ju "posunúť" do miestnej rozvojovej, potom sa z nej stala stredisková. Po páde opony nastal v obci rozvoj. Pre dlhodobú perspektívu rozvoja bol spracovaný a schválený územný plán obce, vedecko-technická štúdia zástavby centra obce a ekologický program. V súčasnosti sa pripravuje výstavba 37 nových domov v obci
Aká je súčasnosť v obci

Najčerstvejšou novinkou je, že od pondelka 9.12. začína posilnenie elektickej siete v obci, budeme mať novú trafostanicu, je tu vykrývač na mobilnú sieť Eurotelu, tak i Globtelu. V obci máme rozvojové chcenie. Obec je však pri Morave s cenným ekosystémom. Sme zapojené do európskeho programu Natura. Jeho nevýhodou je, že sa tu nemôže zveľaďovať majetok, lebo všetko treba zvažovať z hľadiska cenného zachovalého životného prostredia. Štát by to mal finančne kompenzovať. Preto sa chceme orientovať na agroturistiku. Máme tu viacero atraktívných možností, napr. známy je i chov koní, ktoré priniesli nejeden turfový triumf.
Sú v obci nejaké podnikatelské aktivity?
Poľnohospodárske družstvo skrachovalo. No v jeho priestoroch sídli 15 subjektov, ktoré dávajú našim občanom možnosť zamestnania. Z nich je najvýznamnejšou firma Berto, ktorá vyrába mäsové výrobky, ktoré pozná celé Slovensko. Významná je aj firma, ktorá v katastri obce ťaží štrk.
Ako to vyzerá s nevyhnutnou infraštruktúrou.
V obci je vybudovaný vodovod, plynovod, modernizovaný je rozvod elektického napätia, máme kanalizáciu, ktorá sa postupne rozširuje po celej obci i čistiareň odpadových vôd. Opravili sa cesty. Radi by sme vybudovali kompostáreň, ktorou by sme ekonomicky zhodnotili činnosť čistiarne odpadových vôd.
Dôležitou súčasťou života v obci je šport, ktorý je vhodným vyplnením voľného casu, ako obec podporuje športovcov
Podarilo sa nám rekonštruovať športový štadión ako i jeho osvetlenia. Obec zamestnáva hospodára, ktorý tu býva a má celý areál na starosti. Športovci tu majú vytvorené slušné podmienky.
Nie každý si vypĺňa voľný čas športom, ako sa venujete ostatným
V obci máme zdatných dobrovoľných hasičov, ktorým sme zrekonštruovali požiarnu zbrojnicu. Obec podľa možností podporuje aj rybárov (v roku 1997 sme založili Hoštetský rybársky spolok), poľovníokv. Obec sa podieľa na organizácii kultúrnospoločenských aktivít.
Aká najväcšia úloha stojí vami, ktorá by posunula vašu obec o krok dopredu
Obec chceme zapojiť do regionálnych projektov, ktoré by pomohli využiť ponúkajúce sa fondy európskej únie. Na to využívame členstvo obce v regionálnych združeniach. Sme v ZOZO, čo je združenie obcí záhorskej oblati (okresy Malacky, Senica, Skalica). V minulom období, keď som nebol starostom bolo založené regionálne združenie Borinu, ktoré by spolu s cezhraničným regiónom Marcheg malo dokázať využiť financie EU na to určené. Je tu 9 obcí, avšak len 7 z nich vyvíja určité aktivity. Borina nabehla po istom prešľapovaní na normálny beh až začiatkom tohoto roku (2003). V poslednom čase musím pochváliť prácu Klubu starostov obcí z okresu Malacky, kde riešime spoločné problémy, robíme školenia pre našich pracovníkov, ktorí majú na starosti aplikáciu presunu kompetencií štátu na mestá a obce. Chceme pripraviť nový územný plán, dokončiť ČOV, dokončiť opravu niektorých ciest a pripraviť sa na prechod ďalších kompetencií. V obci chceme v rámci rozovja agroturistiky otvoriť turistickú informačnú kanceláriu, máme pripravený projekt lodenice, rybolovu cez už založený rybársky spolok na našom 7,2km dlhom úseku Moravy, vodných plochách Axi, Centnúze, Rudavke. Morava vie aj pohroziť. Rozčarovalo nás preto nariadenie vlády 898 z roku 2002, ktoré nás medzi ohrozené nezaradilo, ale napr. Zohor áno. Je to určitý handicap pri získavaní prostriedkov z medzinárodných štruktúr. Spomínaný Zohor má už len preto pri posudzovaní projektov voči nám veľké plus.
Sme na Záhorí a nedá mi ako záverečnú otázku položit, ako vyzerá u vás rómska otázka
Nemáme s ňou vyslovené problémy. Až na dve tri rodiny z Poľnej ulice, ktorí sú problémoví.
Dakujeme za rozhovor