Obec leží v nadmorskej výške 129 metrov na okraji Podunajskej nížiny. Od Bratislavy je vzdialená 14km juhovýchdne 25km západne od okresného mesta Senec. Do katastrálneho územia obce zasahuje vodné dielo Gabčíkovo. V súčasnosti je rozbehnutá v obci významná výstavba rodinných domov v časti Nové Kalinkovo


starosta obce Dušan Lengyel


Starostom obce je Dušan Lengyel