Obec leží 15 kilometrov na juhovýchod od hlavného mesta Bratislava na Podunajskej nížine 10 kilometrov západne od okresného mesta Senec. Leží v nadmorskej výške 128 metrov, pri brehoch Malého Dunaja. Momentálne v nej žije 1000 obyvateľov.


Pohľad na obec z "neba"

starostkou obce je Eva Godová

V obci sídli známa Združená stredná škola záhradnícka, ktorá tohoto roku oslávila 80. výročie svojho založenia