Obec Rovinka sa nachádza v blízkosti Bratislavy, približne 3 km od jej mestskej časti Podunajské Biskupice, smerom na Komárno v nadmorskej výške 132 metrov. V katastri obce sa nachádzajú štrkové jazerá - malé a velké. Popri veľkom jazere vyrástli aj dve záhradkárske osady, ktorých majitelia, ale aj viacerí občania a návštevníci, využívajú vody jazera na kúpanie a člnkovanie. Popri obci vedie aj „stará“ protipovodnová „Hornožitnoostrovná hrádza“ patriaca Povodiu Dunaja. Po druhej svetovej vojne pôvodných obyvateľov Nemcov a Maďarov odsunuli a obec bola "kolonizovaná" Kysučanmi. Momentálne v nej žije 1223 obyvateľov


starosta obce RSDr. Štefan Hajdúch

 

Starostom obce je od novembra 2002 Štefan Hajdúch