Zaujímavosti...

Tunajší rímskokatolícky kostol svätého Mikuláša biskupa dal postaviť arcibiskup Szelepcsényi v druhej polovici 17. storočia v ranobarokovom slohu na mieste staršej stavby. KIúčové strieľne na veže svedčia aj o jeho obrannom poslaní. Kostol bol prestavaný v rokoch 1750-1755 a nová fasáda bola upravená v poslednej štvrtine 19. storočia v duchu romanticky chápaného historizmu. Kostol je jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, s prístavbou sakristie na severnej strane, prestavanou vstupnou predsieňou na južnej strane a predstavanou vežou.


miestny kostol

Na cintoríne je neogotická kaplnka svätého Kríža z konca 19. storočia, okolo roku 1965 vyhorela, bola však obnovená do pôvodnej podoby. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom. Hladké fasády členia lomené okná v šambránach, nad hlavnou fasádou je vežička, v jej nike je plastika Panny Márie.
V miestnej časti Majorháza sa nachádza barokový kaštiel', ktorý dala postaviť rodina Jeszenákovcov. Barokovo - klasicistický kaštiel' bol upravený v poslednej štvrtine 18. storočia. V prvej polovici 19. storočia kaštiel' prešiel ako veno do majetku rodiny Draskóczyovcov a v 2. polovici 19. storočia tiež venom do rúk Vayovcov. Roku 1908 kaštiel' spolu s veľkostatkom kúpil Rudolf Strasser, potomkom ktorého patril do roku 1946. Počas I. svetovej vojny bola v kaštieli vojenská nemocnica pre ranených vojakov cisársko-král'ovskej armády. V 40. a 50. rokoch 20. storočia Strasserovci poskytovali turistom bohato zariadené izby na ubytovanie. Po roku 1946 bola v kaštieli škola a rôzne inštitúcie. Roku 1953 bol kaštiel' upravený a nadstavovaný v duchu historického romantizmu. Kaštiel' sa stal sídlom detského domova, neskôr výchovného ústavu pre chlapcov, ktorý sem premiestnili z Hlohovca. Roku 1993 Strasserovci (z Gyováru) v rámci reštitúcie získali kaštiel' spať, ale zariadili si tu iba niekoľko izieb, v ostatných priestoroch ústav ponechali. Kaštiel' je rozsiahla dvojpodlažná budova s pôdorysom v tvare U.


tomášovský kaštieľ (foto prevzaté z www.zamky.sk)

späť na úvod