www.mkregion.sk       Návrat

Pravidlá futbalu

mkregion@mkregion.sk

Pravidlá futbalu platné od 1.7.1996

PRAVIDLÁ FUTBALU PLATNÉ OD 1.7. 1996

Bratislava 1996

schválil Slovenský futbalový zväz

spracoval: Ján Fašung

lektorovali Vojtech Barborík, Vladimír Mušák st.

ÚVOD

Pravidlá futbalu sú základným zákonom hry, ktorým sa riadia všetky futbalové zväzy a asociácie, združené v medzinárodnej futbalovej organizácii FIFA. Nové vydanie pravidiel futbalu, ktoré predkladá SFZ širokej športovej verejnosti, si kladie za cieľ jednoduchou a zrozumiteľnou formou vysvetliť, ako sa má postupovať pri futbalových stretnutiach. V tomto vydaní sú zahrnuté všetky zmeny a úpravy ako v texte pravidiel, tak aj v rozhodnutiach Medzinárodného výboru pre pravidlá a v rozhodnutiach SFZ, ktoré boli vykonané do 1.7.1996. SFZ je presvedčený sa stane účinnou pomôckou pre hráčov, trénerov, funkcionárov i rozhodcov, že pomôže športovej verejnosti získať správny názor na hru a zároveň pomôže ďalšiemu rozvoju futbalu ako doma, tak i v  medzinárodnom športovom styku.

Pravidlo l - Hracia plocha

Pravidlo II - Lopta

Pravidlo III - Počet hráčov

Pravidlo IV - Výstroj hráčov

Pravidlo V - Rozhodca

Pravidlo VI - Asistenti rozhodcu

Pravidlo VII - Hrací čas

Pravidlo VIII - Začiatok hry

Pravidlo IX - Lopta v hre a mimo hry

Pravidlo X - Dosiahnutie gólu

Pravidlo XI - Hráč mimo hry

Pravidlo XII - Zakázaná hra a nešportové správanie

Pravidlo XIII - Voľné kopy

Pravidlo XIV - Pokutový kop

Pravidlo XV - Vhadzovanie lopty

Pravidlo XVI - Kop od brány

Pravidlo XVII - Kop z rohu

Ďalšie pokyny ohľadne pravidiel hry

Ilustračné diagramy - Hráč mimo hry

Ilustračné diagramy - Hrubé nešportové správanie Uhlopriečny spôsob vedenia stretnutia

Pokyny pre spoluprácu rozhodcu a asistentov rozhodcu Signály rozhodcu a asistentov rozhodcu

Kopy na bránu zo značky pokutového kopu

Povinnosti náhradného rozhodcu

Technická zóna

Medzinárodný výbor pre pravidlá

Návrat   hore