Zaujímavosti...

Dominantou obce je pôvodne barokový kostol po roku 1660 prestavaný a v roku 1892 rozšírený


kostol - pýcha obce

Obec je rodiskom olympijského víťaza v plávaní Zoltána Halmayho (1881-1956), ktorý získal dve zlaté medaily a zúčastnil sa troch olympiád (1900, 1904, 1908)

V katastri obce sa nachádzajú dve štátne prírodné rezervácie Dolný les (186,26ha) a Horný les. Sú to územia s lužným lesom, pravidelne zaplavovaným Moravou s ojedinelými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami (najmä vodné vtáctvo)


Ohyb Moravy pri obci

V júni, v období letného slnovratu sa koná slávnosť slnovratu. Zaujímavým zvykom osláve je, že ľudia z bližšieho i širšieho okolia sa zídu pri Morave a púštajú na vodu horiace kahance.


Obec vydala obsiahlu podrobnú monografiu o obci

späť na úvod